طراحی و ساخت ویدئو تیزر تبلیغاتی برای کلینیک زیبایی belle class

niklinkagency-نیک لینک

طراحی و ساخت ویدئو تیزر تبلیغاتی برای کلینیک زیبایی belle class

تمامی مراحل تصویربرداری، کارگردانی، تدوین و ساخت ویدئوی نهایی معرفی دستگاه لاغری Cool Tech توسط آژانس بازاریابی و تبلیغات نیک لینک پیاده سازی شده است.

  • تولید محتوای ویدئویی
  • کیلنیک زیبایی belle class
  • www.belleclass.com