طراحی کاغذ کادو پتروپالایش

کاغذ-کادو-پترو

طراحی کاغذ کادو پتروپالایش

این پترن کاغذ هدیه جهت افتتاحیه و معرفی مجموعه دکتر مهدویه بوده و از سیستم ریفرال از آن استفاده شده است.

  • طراحی پترن
  • پتروپالایش نیک یزد
  • ppny.ir
طراحی کاغذ کادو پتروپالایش
طراحی کاغذ کادو پتروپالایش
طراحی کاغذ کادو پتروپالایش