طراحی کارت تخفیف دکتر مهدویه

طراحی کارت تخفیف دکتر مهدویه

طراحی کارت تخفیف دکتر مهدویه

این کارت تخفیف جهت افتتاحیه و معرفی مجموعه دکتر مهدویه بوده و از سیستم ریفرال از آن استفاده شده است.

  • طراحی گیف کارت
  • خانم دکتر پرستو مهدویه