طراحی کاراکتر لالابی

طراحی کاراکتر لالابی

طراحی کاراکتر لالابی

این کاراکتر توسط تیم نیک‌لینک جهت برای یک اپلیکیشن در حوزه هوش مصنوعی برای کودکان طراحی شده است.

  • طراحی کاراکتر
  • آقای قاسم‌پناه
طراحی کاراکتر لالابی
طراحی کاراکتر لالابی
طراحی کاراکتر لالابی
طراحی کاراکتر لالابی