آژانس تبلیغاتی نیک‌لینکآژانس تبلیغاتی نیک‌لینکآژانس تبلیغاتی نیک‌لینک
یوسف‌آباد، خیابان ۳۷، پلاک ۲۵، ساختمان دانیال
۰۹۳۵۱۳۲۷۱۷۷
۵ تا ۸ شب

لوگو

لوگو سپید‌گالری

طراحی لوگو سپیدگالری ایـن لوگـو از تايپوگرافـی و تصویـر تشـكيل شـده اسـت، کـه از دو نـخ یکـی ازسـمت راسـت و دیگـری ازسـمت چـپ تصویـر وارد کادر دایــره شــده‌انــد و وقتــی کــه در وســط کادر دایــره بهــم رســیدند تداعـی کننـده بافندگـی اسـت؛ نکتـه ی بعـدی لوگـو اسـم سـپید اســت کــه بــا…
ادامه مطلب

در خبرنامه سایت ما عضو شوید

برای دریافت آخرین اخبار ، به روزرسانی ها ، تبلیغات و پیشنهادات ویژه ای که مستقیماً به صندوق ورودی شما تحویل داده می شود ثبت نام کنید.
نه ممنون